Teamcoaching met het Talenten paspoort

Het in een team ontdekken van en werken vanuit elkaars talenten
is goud waard!

Wanneer een team elkaar goed kent en elkaars talenten, drijfveren en denkstijlen kent,
wordt er met meer plezier en effectiever gewerkt.
Wanneer je iemand goed kent zet je immers sneller en makkelijker een stapje extra voor diegene.
Met teamcoaching aan de hand van het Talentenpaspoort leer je elkaar kennen, leer de je sterktes en zwaktes in het team kennen en kun je daar samen op inspelen. Het vergroot het werkgeluk en werkplezier!

Wat zijn de talenten in je team?

Weten wie je bent en weten waar je goed in bent is best lastig. Laat staan dat je weet wie je collega’s zijn en waar zij goed in zijn. Het ontdekken van talenten is daarom goud waard.
Met het Talentenpaspoort krijg je inzicht in wie je bent, waar je goed in bent en waar jouw potentieel ligt. Door dit van een heel team inzichtelijk te maken kan een enorm effectieve samenwerking ontstaan. Elkaar kennen en elkaars talenten, drijfveren en denkstijlen kennen maakt dat een team makkelijker en met meer plezier samenwerkt.

Talenten zijn natuurlijke eigenschappen:

  • die jou energie geven op het werk
  • die iedereen uniek maakt ten opzichte van collega’s
  • die het potentieel vormen om te excelleren.

Veel online vragenlijsten gaan over je competenties, niet je talenten. Competenties geven aan hoe goed je iets kan en waar je nu staat. Het Talentenpaspoort zegt niet waar je nu staat, maar waar je potentieel ligt. De bouwstenen van je potentieel zijn je drijfveren, passies en denkstijlen.

Het ontdekken van de talenten in een team is goud waard. Met het Talentenpaspoort krijg je inzicht in wie er in het team zitten en waar zij goed in zijn. Daarmee heb je meer voor elkaar over, kan je elkaars talenten benutten en effectief met elkaar samenwerken om te komen tot mooie resultaten.

Stel jij jezelf wel eens een van de volgende vragen?

E

Zit iedereen in het team wel op de juiste plek?

E

Waarom botst het steeds tussen dezelfde collega’s?

E

Hoe kan ik het team effectiever laten werken en alle potentie benutten?

E

Hoe laat ik een nieuw team goed starten?

E

Hoe zorg ik voor werkplezier en balans in een team?

Het zijn vragen waar we met het Talentenpaspoort antwoorden op kunnen vinden.

Hoe werkt teamcoaching met het Talenten-paspoort

 

1.

Geef je op!

Meld je team aan voor coaching met behulp van het Talentenpaspoort.

Dit is vrijblijvend.

Ik neem contact met je op.

2.

Doe de test

Iedereen doet zelf de test.

Daar hoef je je niet op voor te bereiden.

De test is online en duurt ongeveer 30 minuten.

3.

In gesprek

Ieder teamlid krijgt een gesprek over de resultaten uit het Talentenpaspoort. Zo krijgt iedereen inzicht in eigen talenten.

4.

Teamsessie

In een teamsessie brengen we alle talenten en denkstijlen van alle teamleden in beeld. Zo leert het team elkaar én elkaars talenten kennen.

5.

Succesvol!

Je hebt inzicht in je eigen en elkaars talenten. Daarmee heb je meer respect van elkaar, ontstaat werkplezier en een succesvolle samenwerking.

Het Talentenpaspoort is een unieke en wetenschappelijk onderbouwde tool om je WERKelijke talenten te ontdekken. Je kan als persoon je individuele Talentenpaspoort maken en je kan als team je Team-Talentenpaspoort maken. De methodiek is afkomstig van Peter Monsieurs van Pontis Management School in samenwerking met de universiteit Antwerpen.

REVIEW

Stel je begint als projectmanager met een nieuw team aan een nieuwe klus. Waar zitten de sterke kanten van het team en waar zitten de aandachtspunten van het team? Waar zitten je eigen kwaliteiten en aandachtpunten? In hoeverre zijn deze complementair aan het team en in hoeverre vul je elkaar aan en waar niet?

Dit waren allemaal vragen waar wij als projectteam meer zicht en inzicht in wilde hebben. Tijdens een gezamenlijk teamoverleg hebben we hierbij stilgestaan. Eén van onze teamleden stelde voor om een talentenpaspoort te laten opstellen om zo meer zicht en inzicht te krijgen in elkaars talenten en die van het team. Een goed voorstel bleek. Samen met Annemijn (rust in je brein) hadden we snel de juiste coach te pakken. Annemijn kent het werkveld waarin wij ons bewegen en kon ons als coach goed begeleiden zowel individueel en als team. In eerste aanvang heeft ieder teamlid een vragenlijst ingevuld en een coaching gesprek met haar gehad.

Vervolgens was 18 september jl. dan de dag van een gezamenlijke sessie onder begeleiding van Annemijn. Tijdens de sessie hebben we stilgestaan bij onze individuele talenten in combinatie met die van het team. Zo kregen we inzicht in elkaar en zaten hier soms verrassende inzichten in voor je persoonlijk dan wel voor het team. Ook was er ruim de tijd om stil te staan bij sommige verwonderpunten en de eerste ervaringen die we met elkaar hadden opgedaan in onze nog prille samenwerking met elkaar (team is gestart op 1 mei j.l.).

Op basis van de evaluatie bleek dat alle teamleden de sessie als prettig en waardevol hebben ervaren. De coaching en ervaring die Annemijn heeft ingebracht was voor ons zeker een meerwaarde en heeft ervoor gezorgd dat we nu meer inzicht hebben in ons eigen talent en het talent van alle teamspelers. Nu kunnen we nog meer rendement halen uit onze samenwerking en zullen we over een tijdje weer een sessie beleggen om de samenwerking waar nodig weer aan te scherpen.

Annemijn bedankt!

IPM team N279 Provincie Noord-Brabant

Heb je een vraag of wil je meer info? Stuur me een bericht

8 + 5 =

Rust in je brein | Annemijn Kramer | annemijn@rustinjebrein.nl | 06-28860296 | Privacyverklaring nov 2022