Het is Brain Awareness Week

Van 13 tot 19 maart is het Brain Awareness Week. In deze week wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de gezondheid van ons brein. Het gaat om bewustwording van de werking van het brein. Het is dan ook hét moment om in organisaties aandacht te besteden aan de vitaliteit van medewerkers en het breinvriendelijk werken.

Zorg jij zelf goed voor je brein? Wordt er in jouw organisatie aandacht besteed aan de vitaliteit van medewerkers?
We hebben zelf en met elkaar enorm veel invloed op het vitaal houden van ons brein. Dus belangrijk om hier op de werkvloer aandacht aan te besteden. Er zijn veel voorbeelden waar je mee aan de slag kan gaan:

Gefocust werken

Maak afspraken over ongestoord en gefocust kunnen werken. Zeker in de grote kantoortuinen is het belangrijk hier afspraken over te maken. Hoe geef je aan dat je even niet gestoord wilt worden en gefocust wil werken? Zet een bordje op je bureau. Of spreek af dat als iemand oortjes of een koptelefoon op heeft, dat hij of zij even niet gestoord wil worden. Zet je telefoon ook even op stil. Dan leidt deze ook niet af.

Nog mooier zou het zijn als er afspraken worden gemaakt op welke momenten van de dag iedereen tegelijk gefocust kan werken. En op andere vaste tijdstippen juist te overleggen of allemaal telefonisch bereikbaar te zijn.

Multitasken of switchtasken (een taak niet afmaken omdat je afgeleid wordt door bijvoorbeeld een telefoontje of een e-mail) vraagt heel veel capaciteit van je hersenen. Zet je telefoon en emailattenties even uit als je gefocust wil werken.

Vergader korter en wandelend

Zorg dat afspraken en overleggen geen hele uren duren, maar bijvoorbeeld 20 of 45 minuten.  Hierdoor blijft er tijd over tussen overleggen in. Dat is tijd om even stil te zijn, even uit het raam te kijken, wat drinken te halen of wat rondlopen. Een ruimte waar medewerkers tussendoor even stil kunnen zijn, yoga of meditatie kunnen doen, heeft een grote meerwaarde.
Kijk of het mogelijk is om bepaalde overleggen lopend buiten te doen. En probeer ook dat steeds normaler te laten worden. Wandelen en frisse lucht zijn goed voor je brein. En door te wandelen komt er ook beweging in je brein en ontstaan er goede ideeën.

Een vitale medewerker is een effectievere medewerker!

Een vitale medewerker met een gezond brein heeft meer plezier en werkt daarmee effectiever. Investeren in de vitaliteit van medewerkers levert dus voor iedereen voordelen op. Het voorlichten van medewerkers over de werking van hun brein en over hoe ze hier zelf aan kunnen werken is veel waard. Uitleg geven over het negatieve effect van multitasken en switchtasken. En wat gefocust werken juist oplevert. Dit zijn kleine investering met een groot resultaat.

 

Wil je er eens over sparren over hoe jouw organisatie de voordelen van breinvriendelijk werken kan gaan benutten? Dan hoor ik het graag!