Projectstart-up en projectfollow-up

=

Een projectstart-up legt een sterke basis
voor het succes van een project!

Een projectstart-up (PSU) heeft vele en belangrijke voordelen voor het laten slagen van een project.
Het helpt een team bij het vaststellen van duidelijke projectdoelen zodat alle betrokken begrijpen wat er moet worden bereikt en waarom het project wordt uitgevoerd.  De grenzen van het project worden bepaald en de nodige middelen, zoals personeel, budget en materialen die nodig zijn voor het project worden vastgelegd.

Een ander en misschien wel belangrijkste van een projectstart-up is het bouwen van een team en het werken aan vertrouwen. Elkaar leren kennen, elkaars gedragsvoorkeuren, talenten en kwaliteiten leren kennen is essentieel voor een fijne samenwerking. Teams die elkaar goed kennen, kennen de sterktes en zwaktes in het team en kunnen daarop inspelen. Zij krijgen vertrouwen in elkaar. Dit vergroot het werkgeluk en werkplezier!

DISC mat op de grond

Tijdens een Projectstart-up kunnen we gebruik maken van DISC of het Talentenpaspoort. Voor een goede samenwerking is het van belang om elkaar goed te kennen. We kijken immers allemaal door een andere bril naar de wereld. Wanneer we begrijpen waarom een teamlid anders reageert dan jij misschien zou doen, ontstaat er meer begrip en kunnen we in ons gedrag ook dichter bij elkaar komen.

Met de inzet van deze modellen worden de gedragsvoorkeuren, drijfveren en talenten van alle teamleden in beeld gebracht. Het wordt duidelijk wie welke gedragsvoorkeur of welke talenten heeft. Je leert jezelf én de ander beter kennen. Dit maakt ook duidelijk waarom de samenwerking met het ene teamlid als vanzelfsprekend gaat en waarom het misschien met een ander teamlid meer moeite en energie kost. Met dit inzicht leren we elkaars gedrag beter begrijpen en leren we ook stappen te zetten om de samenwerking verder vorm te geven of te verbeteren. De communicatie en samenwerking in het team verbeteren!

A

Een projectfollow-up is essentieel om de effectiviteit te verbeteren en om ervoor te zorgen dat we leren en groeien!

Het is niet alleen belangrijk om stil te staan bij de start van een project. Tussendoor met elkaar stilstaan bij de vorderingen van het project en het evalueren van de samenwerking is van groot belang. Met een projectfollow-up steek je met elkaar de thermometer in het proces, het behalen van de doelen en de samenwerking.

Een projectfollow-up (PFU) is een goed middel om tijdens de uitvoering van een project te evalueren.
Hoe staan we er voor met betrekking tot de doelen en verwachtingen. Waar is het nodig om bij te sturen in scope, budget of planning.
Daarnaast wordt er de mogelijkheid geboden aan te teamleden en of stakeholders om feedback te geven en hun tevredenheid te uiten. Dit versterkt de relaties en biedt mogelijkheden tot groei.

Heb je een vraag of wil je meer info? Stuur me een bericht

2 + 10 =

Rust in je brein | Annemijn Kramer | annemijn@rustinjebrein.nl | 06-28860296 | Privacyverklaring nov 2022